Wim Bakker

Ik ben bijzonder blij dat ik op de kieslijst de vierde plaats in mag nemen en – als de kiezer dat wil – de komende 4 jaar mag meedenken in het nemen van beslissingen waarin ik mijn liefde voor verenigingen en haar verenigingsleven, ondernemers en het ondernemersklimaat en mijn liefde voor de gehele gemeente Berg en Dal en haar inwoners kwijt kan. Het slaan van bruggen, de verbinding zoeken en elkaar versterken, focussen op daar waar we goed in zijn, dat zal de komende tijd belangrijk zijn. 

Want de fusie drie jaar geleden mag dan een feit zijn, het gevoel dat we het ook daadwerkelijk samen moeten doen is vaak nog ver te zoeken. Dat past niet bij mij. Ik heb nooit willen denken in de Natte of de Dreuge, Sint Cecilia of Ons Genoegen, of Concordia of MVV. Ik denk graag in schutterijen, muziek en voetbal. 

Mijn naam is Wim Bakker, musicus en journalist van beroep, zijdelings actief bij de politie. Al sinds mijn 14e levensjaar krijg ik middels mijn muziek het podium. Na mijn muziekstudie, de prachtige successen in de pop- en klassieke muziek weet ik dat ik het werken in de raad niet moet willen doen voor het applaus. Gemeenteraadslid zijn wil ik uit liefde voor mijn leefgebied, voor het vak, en om onze gemeente een stukje mooier na te laten dan het is, en die waardering haal ik wel uit mijn muziek.    

Zo is Millingen met haar talloze verenigingen broodnodig toe aan een eigen cultureel centrum wat aansluit bij de verenigingen van het dorp.  
Millingen wordt door de ligging te vaak gezien als het einde van de wereld, en daar kun je mensen niet helemaal ongelijk in geven. Maar op onze handen gaan zitten en alles bij het oude laten zal leiden tot leegstand en achteruitgang. We zullen moeten denken in kansen, blijven onderzoeken hoe we de tijd een stapje voor kunnen zijn. En die kansen liggen er o.a. door ontsluiting over water. De watertaxi of waterbus is voor de hele gemeente Berg en Dal een kans om te groeien. 

Net zo min als ik denk in ‘Natte of Dreuge’ wil ik ook niet denken in ‘wij en zij’. 
Mijn hart lag namelijk ook al vroeg in Groesbeek en Beek.   
Juist in Groesbeek bracht ik een groot deel van mijn jeugd door en daardoor ken 
ik de humor en mentaliteit als ware het mijn eigen geboortedorp.   

Laten we daarom niet denken in ‘hier en daar’, maar denken in kansen. Dat we de dingen willen doen waar we goed in zijn en niet denken in obstakels en elkaar vliegen afvangen. Laten we  respectvol zijn naar elkaar en juist elkaar ook iets gunnen. 
Pas dan komen we samen verder als één gemeente Berg en Dal.   

   

<< Terug naar overzicht