Dave van Loon

 

De gemeente Berg en Dal ging nog maar drie jaar geleden van start en het is bijzonder om te zien hoeveel er in die relatief korte periode eigenlijk is bereikt. Dan gaat het vooral om het op orde brengen van de regeltjes en – heel belangrijk – zorgen voor voldoende financiële slagkracht. Alleen een financieel gezonde gemeente kan immers echt iets voor inwoners betekenen. Het gevoel dat we in alle afzonderlijke dorpen ook echt één gemeente vormen zal wat langer op zich laten wachten. Dat is niet zo gek. Dat gevoel moet groeien, maar ook daar werken we als CDA graag aan. Mijn naam is Dave van Loon (44). Ik ben geboren en getogen in Groesbeek. Daar woon ik ook met mijn gezin met drie opgroeiende kinderen. In het dagelijks leven ben ik ondernemer van een vakbladuitgeverij voor de levensmiddelensector te Nijmegen.

Van 2006 tot aan de herindeling met de gemeente Ubbergen en Millingen aan de Rijn in 2015 was ik gemeenteraadslid voor het CDA in Groesbeek. Na de herindeling werd ik lid van de carrousel. En na het overlijden van mijn politiek leermeester en CDA-nestor Jan Poelen, begin vorig jaar, werd ik opnieuw tot gemeenteraadslid benoemd, nu van de gemeente Berg en Dal. Als ondernemer heb ik een bijzonder oog voor de economische ontwikkeling van de gemeente, ook in ruimtelijke zin. Zonder een sterke lokale economie zijn voorzieningen die een dorp aantrekkelijk maken – denk daarbij niet alleen gemeentelijke voorzieningen maar ook aan winkels en horeca - niet in stand te houden. Maar ook voor de talloze verenigingen in onze gemeente is een sterk lokaal bedrijfsleven van groot belang. Dat lokale bedrijfsleven moeten we daarom koesteren en daar waar mogelijk versterken. Maatwerk is daarbij een bewezen succesvolle formule.

Het toerisme biedt onze gemeente bijzondere kansen. Het is dan ook zaak Berg en Dal de komende jaren toeristisch nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. Dat levert ook gewoon extra arbeidsplaatsen op. Inmiddels besteden toeristen jaarlijks zo’n € 68 miljoen in onze gemeente. Tegelijkertijd zijn landschap en natuur de belangrijkste redenen waarom toeristen zo graag bij ons op bezoek komen, dus ook om die reden moeten we daar zuinig op zijn. De zorg om natuur, milieu en klimaat hebben een prominente plaats in ons programma gekregen. Daar ben ik blij om. Er ligt de komende jaren een enorme taak voor gemeente, bedrijven en inwoners op het gebied van verduurzaming. Dat is een gezamenlijke opdracht en daar zet ik me graag voor in.

<< Terug naar overzicht