Coalitie Berg en Dal is rond

Slechts vijf weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. tekenden dinsdagavond 24 april vier partijen het concept coalitie akkoord. Het CDA, Groen Links, Polderbreed en de Groesbeekse Volkspartij kwamen in goed overleg tot een akkoord op hoofdlijnen met duidelijke accenten. Het is met name een duurzaam akkoord geworden, niet alleen qua energie doelstellingen, maar ook op het gebied van financiën, leefbaarheid, mobiliteit en zorg.

Met dit akkoord wil deze coalitie duurzaam verder bouwen op het fundament dat in de eerste termijn van de nieuwe gemeente gelegd werd. Op 24 april deed formateur Twan Vissers in de Raadszaal te Groesbeek verslag van de formatiegesprekken en werd het concept coalitieakkoord openbaar gemaakt. In de raadsvergadering van 17 mei a.s. worden de wethouders van de coalitie benoemd. Voor het CDA zal nu nog demissionair wethouder Sylvia Fleuren de portefeuilles financiën, belastingen en toerisme behouden. Nieuw voor haar zijn openbare werken, nutsbedrijven en vervoer/verkeer/mobiliteit.

Groen Links kandidaat wethouder Nelson Verheul wordt verantwoordelijk voor duurzaamheid, wonen, milieu, ruimtelijke ordening, grondzaken en ICT. Annelies Visser, kandidaat wethouder van Polderbreed gaat zich toeleggen op leefbaarheid, natuur en landschap, erfgoed, cultuur, onderwijs, accommodaties en integraal waterbeheer.
Kandidaat wethouder van de Groesbeekse Volkspartij Irma van de Scheur zal zich richten op WMO, jeugd, werk en inkomen, economische zaken en het Werkbedrijf. De raadsvergadering op 17 mei is openbaar en begint om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Zie ook het coalitieakkoord