CDA Berg en Dal 

Welkom op de website van het CDA Berg en Dal.

 

Uitgelicht

 

CDA Berg en Dal wil dat de gemeente rekeningen sneller gaat betalen

 

CDA Berg en Dal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het betaalgedrag van de gemeente Berg en Dal. Aanleiding is een onderzoek van de VNG, MKB Nederland en Dun & Bradstreet waaruit blijkt dat de gemeente in 91 % van de gevallen rekeningen binnen 30 dagen zou betalen. Overheden zijn wettelijk verplicht hun rekeningen binnen 30 dagen te betalen. Met de 91 % is onze gemeente absoluut niet het slechtste jongetje van de klas, maar de 30-dagen regel is er niet voor niets.
 

Het CDA wil weten of de cijfers kloppen en waarom de gemeentelijke rekeningen niet altijd binnen de wettelijke 30 dagen worden betaald. Ook wil het CDA weten welke stappen het college gaat zetten om het betaalgedrag van de gemeente te verbeteren, wellicht naar de 100 %.


Door het laat betalen van rekeningen kunnen met name kleine lokale ondernemingen in de problemen komen. Te late betalingen vormen voor deze ondernemingen een risico en een grote kostenpost, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood komen te staan bij de bank.


CDA fractievoorzitter Rob Verheijen: ’Het CDA vindt tijdige betalingen van rekeningen van groot belang voor lokale ondernemers en de lokale economie. Op tijd betalen zou normaal moeten zijn. We roepen de gemeente op om verbeteringen te realiseren, de overheid heeft hierin immers ook een voorbeeldfunctie te vervullen’.